Tulityökorttikoulutus


Tulityökorttikoulutus on olennainen osa työturvallisuutta ja velvoittaa tulitöiden tekijän tuntemaan tulitöiden vaarat ja riskit sekä osaamaan käyttää asianmukaisia suojavälineitä ja työvälineitä. Koulutuksen avulla varmistetaan, että tulitöitä tekevät henkilöt ymmärtävät tulityön riskit ja osaavat toimia niiden ehkäisemiseksi.

Koulutuksen sisältö kattaa laajasti tulitöiden tekemiseen liittyvät turvallisuusasiat, kuten tulitöiden riskit ja vaarat, tulityöluvan tarve ja sen sisältö, tulitöiden suunnittelu ja valmistelut, turvalliset työmenetelmät, ensiapuohjeet ja tulipalojen sammutusmenetelmät.

Tulityökorttikoulutuksemme tarjoaa osallistujille interaktiivisen oppimiskokemuksen, jossa käytännön esimerkit ja harjoitukset auttavat vahvistamaan oppimista ja varmistamaan, että osallistujat saavat tarvittavat tiedot ja taidot turvalliseen tulityön suorittamiseen.

Olipa kyseessä sitten rakennustyömaa, tehdasalue tai mikä tahansa muu työympäristö, tulityökorttikoulutus on välttämätön kaikille tulitöitä tekeville henkilöille. Liity mukaan koulutukseemme ja varmista, että työympäristösi on turvallinen ja työskentelysi on riskitöntä!

Ota yhteyttä meihin ja varaa paikkasi Tulityökorttikoulutukseemme jo tänään!